WANNEER GASSLANG VERVANGEN?

WANNEER GASSLANG VERVANGEN?

Tussentijds moet u wel regelmatig controleren op beschadigingen en scheurtjes. Een regelaar moet na een jaar of tien worden vervangen, omdat het membraan eventueel kan verdrogen of scheuren. Bij politie controles worden deze zaken ook altijd bekeken. Neem geen risico’s met gasprodructen en vervang ze tijdig.